vad är MS?

MS, eller Multipel Skleros, är en kronisk sjukdom som drabbar nerverna i det centrala nervsystemet. Sjukdomen är neurologisk och autoimmun, det vill säga att kroppens immunförsvar angriper den egna nervvävnaden. Immunförsvaret skyddar i vanliga fall kroppen mot främmande hot, som virus och bakterier, men när man drabbas av MS misstar immunförsvaret nervvävnaden för någonting främmande och angriper den.

MS drabbar ungdomar och unga vuxna, oftast i en ålder då de står inför viktiga beslut om utbildning och yrke, planerar att bilda familj eller kanske redan har små barn. De tvingas sedan leva med sjukdomen resten av livet.

 

De flesta insjuknar när de är mellan 20 och 40 år gamla, och minst två av tre är kvinnor. Redan vid sjukdomsdebuten sker en förlust av nervceller som senare i livet kommer att resultera i bestående skador och betydande funktionshinder. Efter omkring femton år kommer sjukdomen att ha orsakat ett ökat hjälpbehov och nedsatt försörjningsförmåga. Mer än var tredje person med MS kommer att pensioneras i förtid, de flesta då de är omkring 45 år. MS påverkar också livskvaliteten negativt för fler än den som drabbas av sjukdomen.

Den påverkar även anhöriga och andra i den drabbades omgivning. För att skapa en förbättrad livskvalitet krävs ökad kunskap om sjukdomen samt betydligt bättre rehabiliteringsmöjligheter än de som finns i dag. Sjukvården står i dag för bromsmediciner och vissa möjligheter till rehabilitering. Dessa är däremot otillräckliga för att på lång sikt säkerställa att personer med MS får en god livskvalitet.